Mega Menu

Wprowadzenie


  • Nazwa: Mega Menu
  • Wersja: 1.1.0
  • Composer: 4mage/m2-mega-menu
  • Magento: 2.3, 2.4

Instalacja


composer require 4mage/m2-mega-menu

Należy skopiować pliki na serwer do folderu

app/code/

Następnie zainstalować moduł w Magento

php bin/magento setup:upgrade

Wygenerować pliki

php bin/magento setup:di:compile

Wygenerować pliki statyczne

php bin/magento setup:static-content:deploy -f

Konfiguracja


Stworzenie menu

Kategoria/e

Opcja Pokaż podkategorie doda do menu podkategorie wybranej kategorii

Opcja Pełna szerokość pokaże dany element menu na całą szerokość strony

Do elementu menu którego żródłem jest kategoria można dodać inne elementy np. link do strony CMS

Strona CMS

Blok CMS

Niestandartowy

Aktualna kategoria

Widżet