Monitorowanie cen dla M2

Wprowadzenie


Moduł monitoruje (śledzi) wszystkie zmiany cen oraz promocje w sklepie. Na podstawie tych danych (jeśli produkt jest w promocji) pokazuje jego najniższą cenę na stronie z ostatnich 30 dni od dnia:

 • włączenia promocji dla produktów starszych niż 30 dni
 • jego utworzenia dla produktów które znajdują się w ofercie krócej

 

monitoring cen omnibus

Instalacja


Przed włączeniem modułu należy wyłączyć promocje w sklepie, w przeciwnym wypadku nie będą widoczne ceny przed ich uruchomieniem
composer require 4mage/m2-price-tracker

Należy skopiować pobrane pliki na serwer do folderu

app/code

Następnie zainstalować moduł w Magento

php bin/magento setup:upgrade

Wygenerować pliki

php bin/magento setup:di:compile

Wygenerować pliki statyczne

php bin/magento setup:static-content:deploy -f

Konfiguracja


Włączenie modułu

Przed włączeniem modułu należy wyłączyć promocje w sklepie

 

Zrobić indeksacje, żeby moduł mógł zgromadzić ceny bez promocji

php bin/magento indexer:reindex

 

Ponownie włączyć promocje

 

Jeśli zostaną włączone reguły katalogu, należy wykonać kolejną indeksacje, żeby moduł wykrył produkty w promocji

php bin/magento indexer:reindex

Usunięcie danych modułu

Moduł pozwala usunąć całą historię cen, polecenie jest przydatne gdyby po włączeniu modułu były aktywne promocje

php bin/magento price-tracker:truncate-tables 

Pokazywanie cen dla wybranych grup

Usuwanie cen

Moduł pozwala włączyć usuwanie cen, które zostały zgromadzone

Produkty konfigurowalne

Dla produktów konfigurowalnych domyślnie najniższa cena jest pokazywana po wybraniu opcji, moduł pozwala na pokazanie najniższej ceny spośród wszystkich produktów prostych/wirtualnych, które są w promocji gdy nie są wybrane opcje.

Magento 2.2


Moduł został przetestowany na wersji 2.2.11 i php 7.1

 

Do działania modułu w tej wersji należy wgrać patch np. za pomocą composer'a oraz wgrać patch do wersji 2.3

Magento 2.3


Do działania modułu w tej wersji należy nadpisać pliki w aktualnym szablonie:

app/design/frontend/aktualny/szablon
poprawka v2 dla wersji 2.3

 

lub wgrać patch v2 za pomocą composer'a

Produkty konfigurowalne


Domyślny widok

Z włączoną opcją pokazywania najniższej ceny bez wybranych opcji

Po wybraniu opcji produktu, jeśli produkt jest w promocji

zostanie wyświetlona jego najniższa cena

Po wybraniu opcji produktu, jeśli produkt nie jest w promocji

zostanie ukryty blok z najniższą ceną

Automatyczny wybór opcji

Magento pozwala na wybranie opcji produktu za pomocą url, w takim przypadku automatycznie zostanie pokazana najniższa cena lub cały blok zostanie ukryty

Zestawy produktowe (bundle)


Zestawy produktowe wymagają ustawienia daty startu promocji dla cen specjalnych, bez niej 30 dni od dnia promocji będzie liczone od dzisiejszej daty.

Dla produktów które są w ofercie krócej niż 30 dni początek promocji jak w innych typach produktów jest liczony od daty jego utworzenia

Grupy produktowe


Reguły cenowe koszyka


Po włączeniu tej opcji dla danej reguły w koszyku będą widoczne najniższe ceny produktów, które spełniają jej kryteria.

 

 

Historia cen produktu


Moduł dodaje zakładkę do edycji produktu w panelu administracyjnym, która pokazuje jak zmieniała się cena produktu w czasie. Do wyświetlenia najniższej ceny jest używana cena końcowa

W konfiguracji modułu jest możliwość jej wyłączenia

 

API


REST API

 

{
 "price": 0,
 "currency": "string",
 "price_info_text": "string",
 "tax_price_info_text": "string",
 "show_for_current_customer_group": true,
 "configurable_hide_min_price": true,
 "configurable_used": [
  {
   "product_id": 0,
   "price": 0,
   "price_info_text": "string"
  }
 ]
}

GraphQl

Instalacja modułu
composer require 4mage/m2-price-tracker-graph-ql
query {
  priceTrackerMinPrice (
    sku: "WH12",
    customerGroupId: 0
  ) {
    price,
    currency,
    price_info_text,
    tax_price_info_text,
    show_for_current_customer_group,
    configurable_hide_min_price,
    configurable_used {
     product_id,
     price,
     price_info_text
    }
  }
}

Aktualizacja z wersji 1.x


Żeby zaktualizować moduł należy

w pliku composer.json zmienić wersję modułu

z
"4mage/m2-price-tracker": "^1.0"
na
"4mage/m2-price-tracker": "^2.0"

usunąć stary moduł i wgrać jego nową wersję

poprawić plik min_price.phtml jeśli był nadpisany w szablonie

ForMage_PriceTracker/templates/product/view/min_price.phtml

FAQ


Tak, moduł pokazuje ceny w aktualnie wybranej walucie
Tak, moduł działa z wieloma sklepami
Tak, moduł działa z cenami ustawionymi globalnie i niezależnie na witrynę
W takiej konfiguracji najniższa cena widoczna jest z podatkiem
Tak, moduł obsługuje REST API i GraphQl

Changelog


v2.5.0

Dodana obsługa grup produktowych

v2.4.0

Dodana obsługa zestawów produktowych (bundle)

v2.3.2

Poprawiono wyświetlanie ceny dla produktów które są w ofercie krócej niż 30 dni

v2.3.1

Poprawiono wyświetlanie ceny dla produktów konfigurowalnych

v2.3.0

Dodana obsługa reguł cenowych koszyka

v2.0.0

Dodanie REST API i dodatkowego modułu z GraphQl

v1.1.0

Poprawiona obsługa produktów konfigurowalnych

v1.0.4

Dodanie polecenia do usunięcia danych modułu

v1.0.0

Pierwsze wydanie