Ukrywanie cen

Wprowadzenie


Moduł służy do ukrywania cen oraz możliwości dodania produktów do koszyka dla wybranych grup

Instalacja


composer require 4mage/m2-hide-prices

Należy skopiować pliki na serwer do folderu

app/code

Następnie zainstalować moduł w Magento

php bin/magento setup:upgrade

Wygenerować pliki

php bin/magento setup:di:compile

Wygenerować pliki statyczne

php bin/magento setup:static-content:deploy pl_PL -f

Konfiguracja


Produkt

Jeśli w konfiguracji produktu nie zostanie wybrana żadna grupa wtedy zostaną użyte domyślne wartości

Ustawienia domyślne

Komunikat


Dla ukrytych cen moduł w miejscu ceny pokazuje odnośnik do strony logowania. Działanie to można zmienić nadpisując pliki np. w szablonie

ForMage_HidePrices/templates/product/pricebox.phtml
ForMage_HidePrices/templates/product/view/pricebox.phtml
ForMage_HidePrices/templates/product/list/pricebox.phtml