Monitorowanie cen dla M2

Wprowadzenie


Moduł monitoruje (śledzi) wszystkie zmiany cen oraz promocje w sklepie. Na podstawie tych danych (jeśli produkt jest w promocji) pokazuje jego najniższą cenę na stronie z ostatnich 30 dni od dnia:

 • włączenia promocji dla produktów starszych niż 30 dni
 • jego utworzenia dla produktów które znajdują się w ofercie krócej

 

monitoring cen omnibus

Instalacja


composer require 4mage/m2-price-tracker

Należy skopiować pobrane pliki na serwer do folderu

app/code

Następnie zainstalować moduł w Magento

php bin/magento setup:upgrade

Wygenerować pliki

php bin/magento setup:di:compile

Wygenerować pliki statyczne

php bin/magento setup:static-content:deploy -f

Konfiguracja


Włączenie modułu

Od wersji 2.6.1 po włączeniu modułu w konfiguracji sklepu należy wykonać polecenie

php bin/magento price-tracker:reset

 

Dla wcześniejszych wersji modułu przed włączeniem modułu należy wyłączyć promocje w sklepie

 

Zrobić indeksacje, żeby moduł mógł zgromadzić ceny bez promocji

php bin/magento indexer:reindex

 

Ponownie włączyć promocje

 

Jeśli zostaną włączone reguły katalogu, należy wykonać kolejną indeksacje, żeby moduł wykrył produkty w promocji

php bin/magento indexer:reindex

Usunięcie danych modułu

Moduł pozwala usunąć całą historię cen

php bin/magento price-tracker:truncate-tables 

Pokazywanie cen dla wybranych grup

Usuwanie cen

Moduł pozwala włączyć usuwanie cen, które zostały zgromadzone

Produkty konfigurowalne

Dla produktów konfigurowalnych domyślnie najniższa cena jest pokazywana po wybraniu opcji, moduł pozwala na pokazanie najniższej ceny spośród wszystkich produktów prostych/wirtualnych, które są w promocji gdy nie są wybrane opcje.

Magento 2.2


Moduł został przetestowany na wersji 2.2.11 i php 7.1

 

< 2.6.0

 • należy wgrać patch np. za pomocą composer'a oraz wgrać patch do wersji 2.3

 

>= 2.6.0 

 • należy wgrać patch np. za pomocą composer'a

 

>= 2.8.2 

 • należy wgrać patch np. za pomocą composer'a

Magento 2.3


Do działania modułu w tej wersji należy nadpisać pliki w aktualnym szablonie:

app/design/frontend/aktualny/szablon

 

< 2.6.0

 

>= 2.6.0 

 

>= 2.8.2 

 • należy wgrać patch np. za pomocą composer'a

Instalacja patcha composer'em


composer require cweagans/composer-patches

  "extra": {
    "magento-force": "override",
    "patches": {
      "4mage/m2-price-tracker": {
        "2.3-patch": "https://4mage.co/pt/2.2-3_fix_v3.patch"
      }
    }
  }

Produkty konfigurowalne


Domyślny widok

Z włączoną opcją pokazywania najniższej ceny bez wybranych opcji

Po wybraniu opcji produktu, jeśli produkt jest w promocji

zostanie wyświetlona jego najniższa cena

Po wybraniu opcji produktu, jeśli produkt nie jest w promocji

zostanie ukryty blok z najniższą ceną

Automatyczny wybór opcji

Magento pozwala na wybranie opcji produktu za pomocą url, w takim przypadku automatycznie zostanie pokazana najniższa cena lub cały blok zostanie ukryty

Zestawy produktowe (bundle)


Zestawy produktowe wymagają ustawienia daty startu promocji dla cen specjalnych, bez niej 30 dni od dnia promocji będzie liczone od dzisiejszej daty.

Dla produktów które są w ofercie krócej niż 30 dni początek promocji jak w innych typach produktów jest liczony od daty jego utworzenia

Grupy produktowe


Reguły cenowe koszyka


Po włączeniu tej opcji dla danej reguły w koszyku będą widoczne najniższe ceny produktów, które spełniają jej kryteria.

 

 

Historia cen produktu


Moduł dodaje zakładkę do edycji produktu w panelu administracyjnym, która pokazuje jak zmieniała się cena produktu w czasie. Do wyświetlenia najniższej ceny jest używana cena końcowa

W konfiguracji modułu jest możliwość jej wyłączenia

 

API


REST API

 

{
 "price": 0,
 "currency": "string",
 "price_info_text": "string",
 "tax_price_info_text": "string",
 "show_for_current_customer_group": true,
 "configurable_hide_min_price": true,
 "configurable_used": [
  {
   "product_id": 0,
   "price": 0,
   "price_info_text": "string"
  }
 ]
}

GraphQl

Instalacja modułu
composer require 4mage/m2-price-tracker-graph-ql
query {
  priceTrackerMinPrice (
    sku: "WH12",
    customerGroupId: 0
  ) {
    price,
    currency,
    price_info_text,
    tax_price_info_text,
    show_for_current_customer_group,
    configurable_hide_min_price,
    configurable_used {
     product_id,
     price,
     price_info_text
    }
  }
}

Hyvä


Do działania z szablonem Hyvä trzeba wgrać moduł:

composer require hyva-themes/magento2-4mage-price-tracker

Aktualizacja z wersji 1.x


Żeby zaktualizować moduł należy

w pliku composer.json zmienić wersję modułu

z
"4mage/m2-price-tracker": "^1.0"
na
"4mage/m2-price-tracker": "^2.0"

usunąć stary moduł i wgrać jego nową wersję

poprawić plik min_price.phtml jeśli był nadpisany w szablonie

ForMage_PriceTracker/templates/product/view/min_price.phtml

FAQ


Tak, moduł pokazuje ceny w aktualnie wybranej walucie
Tak, moduł działa z wieloma sklepami
Tak, moduł działa z cenami ustawionymi globalnie i niezależnie na witrynę
W takiej konfiguracji najniższa cena widoczna jest z podatkiem
Tak, moduł obsługuje REST API i GraphQl

Changelog


v2.8.5

Dodano możliwość włączenia ograniczenia zbierania danych przez moduł. Opcja dla sklepów w których nie wszystkie lub żadne grupy klientów nie mają indywidualnych cen

v2.8.4

Poprawiono obłsugę nowych produktów które podczas dodania do sklepu miały włączoną promocje przez specjalną cenę lub regułe katalogu

v2.8.1

Dodano możliwość pokazania najniższej oraz normalnej ceny produktu w koszyku po dodaniu produktu który jest w promocji. Nie dotyczy produktów z obniżoną ceną przez regułę koszyka które pokazują najniższą cenę niezależnie

v2.8.0

Dodano możliwość włączenia najniższej ceny z ostanich 30 dni dla produktów które nie są w promocji

v2.7.1

Dodano możliwość usuwania cen z historii na stronie edycji produktu

v2.7.0

Usprawniono pokazywanie najniższej ceny na listach produktów (kategorie, wyniki wyszukiwania, widżety)
Dodano kompatybilność z szablonem Hyvä - hyva-themes/magento2-4mage-price-tracker

v2.6.4

Przystosowanie do Magento 2.4.6

v2.6.0

Dodano możliwość pokazywania najniższej ceny na liście produktów i wynikach wyszukiwania w postaci tekstu lub podpowiedzi widocznej po najechaniu kursorem lub kliknięciu w widoku mobilnym

v2.5.0

Dodana obsługa grup produktowych

v2.4.0

Dodana obsługa zestawów produktowych (bundle)

v2.3.2

Poprawiono wyświetlanie ceny dla produktów które są w ofercie krócej niż 30 dni

v2.3.1

Poprawiono wyświetlanie ceny dla produktów konfigurowalnych

v2.3.0

Dodana obsługa reguł cenowych koszyka

v2.0.0

Dodanie REST API i dodatkowego modułu z GraphQl

v1.1.0

Poprawiona obsługa produktów konfigurowalnych

v1.0.4

Dodanie polecenia do usunięcia danych modułu

v1.0.0

Pierwsze wydanie